MỞ LỐI TIÊN PHONG, KẾT NỐI TOÀN CẦU

COPY GIAO DỊCH TỪ ROBOT

GỌI : 0907103253

Giải pháp kiếm tiền dành cho người bận rộn hoặc không giỏi internet

Không cần có kiến thức đầu tư nhưng vẫn có thể kiếm được tiền. Chỉ cần làm từng bước sau :

 • Mở tài khoản giao dịch.
 • Nộp tiền lên tài khoản giao dịch.
 • Bấm copy tài khoản robot.

Robot riêng 6 tháng

 • Miễn phí cài đặt
 • VPS 6 tháng
 • Copy 6 tháng
 • Tài khoản giao dịch nên deposit trên 1000 USD

PHÍ THUÊ ROBOT : $540

Robot Riêng 1 năm

 • Miễn phí cài đặt
 • VPS 1 năm
 • Copy 1 năm
 • Tài khoản giao dịch nên deposit trên 1000 USD

PHÍ THUÊ ROBOT : $1080

Robot Riêng 1 năm

 • Miễn phí cài đặt
 • VPS 1 năm
 • Copy 1 năm
 • Tài khoản giao dịch nên deposit từ 3.000 USD - 10.000 USD
 • Thời gian đạt mục tiêu lợi nhuận : Từ 6 tháng đến 18 tháng
 • Thời gian bảo hiểm giao dịch : 12 tháng
 • Khuyến mãi : Tặng thêm 2 tháng bảo hiểm khi mua dich vụ từ ngày 24/8/2022 - 31/8/2022

PHÍ BẢO HIỂM GIAO DỊCH  = 30%*Vốn đầu tư

 • Vốn đầu tư trên 1.000 USD.
 • Lợi nhuận đảm bảo 5%/tháng.
 • Hợp đồng 12 tháng.

Robot riêng 6 tháng

 • Miễn phí cài đặt
 • VPS 6 tháng
 • Copy 6 tháng
 • Tài khoản giao dịch nên deposit trên 500 USD

PHÍ VPS : $60

Robot Riêng 1 năm

 • Miễn phí cài đặt
 • VPS 1 năm
 • Copy 1 năm
 • Tài khoản giao dịch nên deposit trên 500 USD

PHÍ VPS : $120

Tài khoản giao dịch nên deposit trên 500 USD để copy trade